top of page

قانون گ.ا.ک

دفتروکلات ومشاوره قانونی

فیلوسفی

     "Labor omnia improba vincit." .- Publio                                          درپایان هرزحمتی، پیروزی انتظارمی کشد"پوبلیو"                              

شاخه های تخصصی

قانون و تجارت

گار وسرمایه گذاری

ویزای طلایی اسپانیا.اقامت.شهروندی

داوری بین المللی

                                          :آدرس

 خیابان مون فورته، پلاک۹.دفترشماره ۱۰۱،                کل آب سنتر،لوگو،اسپانیا. 

 کدپستی:۲۷۰۰۳

 

                                          :ایمیل

  gac@icalugo.org    

 

                                          :تلفن

                          ۰۰۳۴۹۸۲۹۸۹۵۲۱داخلی۱۰۱ـ  ۰۰۳۴۶۹۶۸۸۸۴۷۴

 

 

99

 

:چگونه می توانید با ما ارتباط برقرارکنید  

برای کسب اطلاعات  بیشتر به زبان فارسی از کادر زیر   

                        .برای درج اطلاعات خود استفاده کنید                        

تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود یا درصورت

لزوم وکلای ما در اولین جلسه مشاوره رایگان  به  تمامی

                                          .سوالات شماپاسخ دهند    

 

 

Success! Message received.

  • White LinkedIn Icon
bottom of page